ბოლო განახლება: 27 ოქტომბერი, 2017

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - ალექსანდრე ელისაშვილის ინიციატივები საკრებულოში 2014 წლიდან დღემდე

გაგზავნილი წერილი

14 ივლისი, 2017

დაბრუნებული პასუხი

26 ივლისი, 2017
Share: