ბოლო განახლება: 26 იანვარი, 2018

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - ალექსანდრე ელისაშვილის ინიციატივები საკრებულოში 2014 წლიდან დღემდე

გაგზავნილი წერილი

14 ივლისი, 2017

დაბრუნებული პასუხი

26 ივლისი, 2017
Share: