ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო - “აწარმოე საქართველოში” პროექტის ფარგლებში გახსნილ საწარმოთა, განხორციელებულ ინვესტიციათა და დასაქმებულთა ოდენობა

გაგზავნილი წერილი

02 მაისი, 2017

დაბრუნებული პასუხი

22 მაისი, 2017
Share: