ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო - პასუხისგებაში მიცემულ პირთა ოდენობა, რომლებიც იმყოფებოდნენ პატიმრობაში 2014-2017 წლებში

გაგზავნილი წერილი

12 ივნისი, 2017

დაბრუნებული პასუხი

27 ივნისი, 2017
Share: