ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

საქართველოს პარლამენტი - საკონსტიტუციო კომისიის ბიუჯეტი

გაგზავნილი წერილი

21 ივნისი, 2017

დაბრუნებული პასუხი

10 ივლისი, 2017
Share: