ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო - 2013 წლიდან დღემდე დევნილთა საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფისა და დაკანონების რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

15 ივნისი, 2017

დაბრუნებული პასუხი

26 ივნისი, 2017
Share: