ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

ენერგეტიკის სამინისტრო - 2008-2017 წლებში გაზიფიცირებაზე გამოყოფილი თანხების ოდენობა

გაგზავნილი წერილი

01 ივნისი, 2017

დაბრუნებული პასუხი

16 ივნისი, 2017
Share: