ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

დიდუბის რაიონის გამგეობა - 2013-2017 წლებში, დიდუბის რაიონში, უფასო სასადილოების ბენეფიციართა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

11 აპრილი, 2017

დაბრუნებული პასუხი

21 აპრილი, 2017
Share: