ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

ვაკის რაიონის გამგეობა - 2013 – 2017 წლებში, ვაკის რაიონში, უფასო სასადილოების ბენეფიციართა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

11 აპრილი, 2017

დაბრუნებული პასუხი

25 აპრილი, 2017
Share: