ბოლო განახლება: 11 სექტემბერი, 2017

ვაკის რაიონის გამგეობა - 2013 – 2017 წლებში, ვაკის რაიონში, უფასო სასადილოების ბენეფიციართა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

11 აპრილი, 2017

დაბრუნებული პასუხი

25 აპრილი, 2017
Share: