ბოლო განახლება: 27 ოქტომბერი, 2017

ისნის რაიონის გამგეობა - 2013-2017 წლებში უფასო სასადილოების ბენეფიციართა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

11 აპრილი, 2017

დაბრუნებული პასუხი

21 აპრილი, 2017
Share: