ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

კრწანისის რაიონის გამგეობა - 2013-2017 წლებში კრწანისის რაიონში უფასო სასადილოების ბენეფიციართა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

11 აპრილი, 2017

დაბრუნებული პასუხი

22 მაისი, 2017
Share: