ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

მთაწმინდის რაიონის გამგეობა - 2013-2017 წლებში (რაიონში) უფასო სასადილოების ბენეფიციართა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

11 აპრილი, 2017

დაბრუნებული პასუხი

28 აპრილი, 2017
Share: