ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

სამგორია რნ-ის გამგეობა - 2013-2017 წლებში (სამგორის რაიონში) უფასო სასადილოების ბენეფიციართა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

11 აპრილი, 2017

დაბრუნებული პასუხი

05 მაისი, 2017
Share: