ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

გლდანის რაიონის გამგეობა - 2013-2017 წლებში (რაიონში) უფასო სასადილოების ბენეფიციართა

გაგზავნილი წერილი

05 აპრილი, 2017

დაბრუნებული პასუხი

21 აპრილი, 2017
Share: