ბოლო განახლება: 11 სექტემბერი, 2017

თავდაცვის სამინისტრო - 2017 წლის იანვრის რეორგანიზაციის შედეგად გათავისუფლებულ პირთა შესახებ

გაგზავნილი წერილი

24 თებერვალი, 2017

დაბრუნებული პასუხი

02 მარტი, 2017
Share: