ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

თავდაცვის სამინისტრო - 2017 წლის იანვრის რეორგანიზაციის შედეგად გათავისუფლებულ პირთა შესახებ

გაგზავნილი წერილი

24 თებერვალი, 2017

დაბრუნებული პასუხი

02 მარტი, 2017
Share: