ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

ენერგეტიკის სამინისტრო, - 2007-2016 წლებში ექსპლოატაციაში შესული ელექტროსადგურები და მათი სიმძლავრეები

გაგზავნილი წერილი

28 აპრილი, 2017

დაბრუნებული პასუხი

11 მაისი, 2017
Share: