ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

ენერგეტიკის სამინისტრო, - 2008-2016 წლებში გაზიფიცირებული აბონენტების რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

13 აპრილი, 2017

დაბრუნებული პასუხი

21 აპრილი, 2017
Share: