ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო - 2008 წლის აგვისტოს ომის სასკოლო სახელმძღვანელოებში ასახვა

გაგზავნილი წერილი

30 მაისი, 2017

დაბრუნებული პასუხი

18 აპრილი, 2017
Share: