ბოლო განახლება: 27 ოქტომბერი, 2017

ქალაქ თბილისის მერია - თბილისის მერიის სსიპ-ებისა და ააიპ-ების 2016 წლის ბიუჯეტი

გაგზავნილი წერილი

09 მარტი, 2017

დაბრუნებული პასუხი

17 მარტი, 2017
Share: