ბოლო განახლება: 12 აპრილი, 2017

ქალაქ თბილისის მერია - თბილისის მერიის სსიპ-ებისა და ააიპ-ების 2016 წლის ბიუჯეტი

გაგზავნილი წერილი

09 მარტი, 2017

პასუხი

17 მარტი, 2017


Full
Share:

შინაგან საქმეთა სამინისტრო - დანაშაულის სტატისტიკა

გაგზავნილი წერილი

02 თებერვალი, 2017

პასუხი

14 თებერვალი, 2017


Full
Share:

შანაგან საქმეთა სამინისტრო - დანაშაულის სტატისტიკა

გაგზავნილი წერილი

23 იანვარი, 2017

პასუხი

21 თებერვალი, 2017


Full
Share:

შინაგან საქმეთა სამინისტრო - სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაფინანსება

გაგზავნილი წერილი

16 იანვარი, 2017

პასუხი

09 თებერვალი, 2017


Full
Share:

საქსტატი - ტურიზმის სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობა სექტორების მიხედვით

გაგზავნილი წერილი

11 იანვარი, 2017

პასუხი

20 იანვარი, 2017


Full
Share:

საგარეო საქმეთა სამინისტრო - საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული ეთნიკური წმენდის შესახებ

გაგზავნილი წერილი

10 იანვარი, 2017

პასუხი

17 თებერვალი, 2017


Full
Share:

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი - სამსახურებრივი ავტომობილები

გაგზავნილი წერილი

16 თებერვალი, 2017

პასუხი

22 თებერვალი, 2017


Full
Share:

საქართველოს პარლამენტი - მინისტრების დაბარება საკანონმდებლო ორგანოში

გაგზავნილი წერილი

24 იანვარი, 2017

პასუხი

22 თებერვალი, 2017


Full
Share:

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო - დევნილთა საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილება

გაგზავნილი წერილი

24 იანვარი, 2017

პასუხი

10 თებერვალი, 2017


Full
Share:

ენერგეტიკის სამინისტრო - სამსახურებრივი ავტომობილები, მათი შენახვა და მძღოლები

გაგზავნილი წერილი

16 თებერვალი, 2017

პასუხი

22 თებერვალი, 2017


Full
Share:

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო - პედაგოგთა სახელფასო ანაზღაურება სტატუსის მიხედვით

გაგზავნილი წერილი

25 იანვარი, 2017

პასუხი

09 თებერვალი, 2017


Full
Share:

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახ. მინისტრის აპარატი - საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული ეთნიკური წმენდის შესახებ

გაგზავნილი წერილი

10 იანვარი, 2017

პასუხი

26 იანვარი, 2017


Full
Share:

ქონების მართვის ეროვნული სააგენტო - დასაქმებულთა რაოდენობა


გაგზავნილი წერილი არ მოიძებნა...

პასუხი

29 იანვარი, 2017


Full
Share:

ფინანსთა სამინისტრო - დღგ-ის საპროგნოზო მოცულობა

გაგზავნილი წერილი

08 იანვარი, 2017

პასუხი

16 იანვარი, 2017


Full
Share:

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - თხილის ექსპორტის მოცულობა და საშუალო ფასი

გაგზავნილი წერილი

21 დეკემბერი, 2016

პასუხი

05 იანვარი, 2017


Full
Share:

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია - აბონენტების რაოდენობა, 2017-2020 წლებში დაგეგმილი პროექტები


გაგზავნილი წერილი არ მოიძებნა...

პასუხი

16 იანვარი, 2017


Full
Share:

თბილისის მერია - სსიპ-ების/ ა(ა)იპ-ების რაოდენობა და მათში დასაქმებულთა რიცხვი (ნაწილი 2)

გაგზავნილი წერილი

23 იანვარი, 2016

პასუხი

16 იანვარი, 2017


Full
Share:

თბილისის მერია - სსიპ-ების/ ა(ა)იპ-ების რაოდენობა და მათში დასაქმებულთა რიცხვი (ნაწილი 1)

გაგზავნილი წერილი

23 დეკემბერი, 2016

პასუხი

17 იანვარი, 2017


Full
Share:

თავდაცვის სამინისტრო - საწვავის ხარჯები, მძღოლისა და პირადი დაცვის მომსახურება


გაგზავნილი წერილი არ მოიძებნა...

პასუხი

05 იანვარი, 2017


Full
Share:

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია - მთავრობის 4 პუნქტიანი გეგმა


გაგზავნილი წერილი არ მოიძებნა...

პასუხი

14 იანვარი, 2017


Full
Share:

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო - შტატგარეშე თანამშრომლების რაოდენობა, 2010-2016 წლები

გაგზავნილი წერილი

27 იანვარი, 2017

პასუხი

11 იანვარი, 2017


Full
Share:

აჭარის რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს - კურორტ გოდერძიზე მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ გადაუგაზვნა წერილი უშუალოდ შ.პ.ს გოდერძის, ვინც ახორციელებს სამუშაოებს

გაგზავნილი წერილი

05 მარტი, 2015

პასუხი არ მიგვიღია...


Full
Share:

სახელმწიფო დაცვის სეპციალური სამსახური - დავით ნარმანიას სამსახურეობრივი ავტომობილი

გაგზავნილი წერილი

16 მარტი, 2015

პასუხი

23 მარტი, 2015


Full
Share:

ადიგენის მუნიციპალიტეტი - ადიგენის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება და გაცემული კომპენსაცია

გაგზავნილი წერილი

25 მარტი, 2015

პასუხი

14 აპრილი, 2015


Full
Share:

რუსთავის მერიას - რუსთავის მერიისთსვის გადაცემული სანიაღვრე სისტემები

გაგზავნილი წერილი

30 მარტი, 2015

პასუხი

06 მაისი, 2015


Full
Share:
Page 1 of 1012345...10...Last »