ბოლო განახლება: 27 მარტი, 2018

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - როდის გამოჩნდა პირველად საქართველოში, რა მცენარეები დააზარალა და რა მეთოდებით ხდება, აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლა

გაგზავნილი წერილი

29 იანვარი, 2018

პასუხი

08 თებერვალი, 2018


Full
Share:

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი - 2013-2017 წლებში ჩარიცხულ აბიტურიენტთა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

10 იანვარი, 2018

პასუხი

31 იანვარი, 2018


Full
Share:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო - 2012, 2014, 2016, 2017 წლებში სტუდენტების, სტატუსშეჩერებული სტუდენტების და ფინანსური დავალიანების გამო სტატუსშეჩერებული სტუდენტების რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

12 დეკემბერი, 2017

პასუხი

26 დეკემბერი, 2017


Full
Share:

სსიპ მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო კინომსახიობთა თეატრი - თანამშრომელთა ხელფასები

გაგზავნილი წერილი

13 აპრილი, 2017

პასუხი

26 აპრილი, 2017


Full
Share:

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო - “სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება” სახელმძღვანელოს შემუშავებისა და დანერგვის მიზანი

გაგზავნილი წერილი

10 ოქტომბერი, 2017

პასუხი

03 ნოემბერი, 2017


Full
Share:

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო - საქართველოს ტერიტორიაზე ტყის მოცულობა და მისი გამოხშირვის რეგულაციები

გაგზავნილი წერილი

07 ნოემბერი, 2017

პასუხი

16 ნოემბერი, 2017


Full
Share:

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო - 2016 წლის ნოემბრიდან დღემდე “სინათლე ყველა სოფელს” ფარგლებში ელექტროფიცირებული აბონენტების რაოდენობა და მომდეევნო 3 წლის გეგმა

გაგზავნილი წერილი

08 ნოემბერი, 2017

პასუხი

16 ნოემბერი, 2017


Full
Share:

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო - 2016 წლიდან დღემდე გაზიფიცირებული აბონენტების რაოდენობა და მომდევნო 3 წლის გეგმა

გაგზავნილი წერილი

08 ნოემბერი, 2017

პასუხი

17 ნოემბერი, 2017


Full
Share:

შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი - 2016 წელს საქართველოში წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილი ადამიანების სტატისტიკა

გაგზავნილი წერილი

08 ნოემბერი, 2017

პასუხი

17 ნოემბერი, 2017


Full
Share:

საქართველოს პარლამენტი - 2015 წლიდან 2017 წლის ნოემბრამდე პრემიერის პარლამენტში ვიზიტთან დაკავშირებით

გაგზავნილი წერილი

11 ნოემბერი, 2017

პასუხი

15 ნოემბერი, 2018


Full
Share:

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო - მუნიციპალიტეტების შესაძლო გაერთიანებასთან დაკავშირებით

გაგზავნილი წერილი

14 ივლისი, 2017

პასუხი

24 ივლისი, 2017


Full
Share:

საქართველოს უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო - 2014 წელს საქართველოს უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ბიუჯეტი, შრომის ანაზღაურების ფონდი და დასაქმებულთა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

07 სექტემბერი, 2017

პასუხი

20 სექტემბერი, 2017


Full
Share:

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - 2017 წლის აგვისტოს თვეში ხანძრების სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართულ პირებზე გაცემული პრემიები

გაგზავნილი წერილი

14 სექტემბერი, 2017

პასუხი

26 სექტემბერი, 2017


Full
Share:

თბილისის მერია - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს თანამშრომელთა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

03 აგვისტო, 2017

პასუხი

16 აგვისტო, 2017


Full
Share:

თბილისის მერია - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა


გაგზავნილი წერილი არ მოიძებნა...

პასუხი

05 სექტემბერი, 2017


Full
Share:

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო - საქართველოს საზღვრების დელიმიტაციის და დემარკაციის მდგომარეობა აზერბაიჯანთან, სომხეთთან და თურქეთთან

გაგზავნილი წერილი

19 ივლისი, 2017

პასუხი

16 აგვისტო, 2017


Full
Share:

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია - ცესკოს თავმჯდომარის ხელფასი, პრემია-დანამატი და სამივლინებო ხარჯები 2016-2017 წლებში

გაგზავნილი წერილი

18 აგვისტო, 2017

პასუხი

23 აგვისტო, 2017


Full
Share:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია - 2017წლის, იანვარი-ივლისი, შტატგარეშე თანამშრომელთა რაოდენობა, მათი შრომითი ანაზღაურება, პრემია, დანამატები

გაგზავნილი წერილი

31 ივლისი, 2017

პასუხი

18 აგვისტო, 2017


Full
Share:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია - 2013-2017 წლებში თბილისის მერიის საწვავისა და რბილი ავეჯის ხარჯები

გაგზავნილი წერილი

02 აგვისტო, 2017

პასუხი

08 აგვისტო, 2017


Full
Share:

ა(ა)იპ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო - 2014-2017 წლებში, ქ.თბილისში აშენებული და გარემონტებული საბავშვო ბაგა-ბაღების რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

11 აგვისტო, 2017

პასუხი

17 აგვისტო, 2017


Full
Share:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - ალექსანდრე ელისაშვილის ინიციატივები საკრებულოში 2014 წლიდან დღემდე

გაგზავნილი წერილი

14 ივლისი, 2017

პასუხი

26 ივლისი, 2017


Full
Share:

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო - 2017 წლის 28 მარტიდან 3 მაისის ჩათვლით, საქართველოს მოქალაქეების მიერ უვიზო მიმოსვლით სარგებლობის სტატისტიკა

გაგზავნილი წერილი

03 მაისი, 2017

პასუხი

16 მაისი, 2017


Full
Share:

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო - 2013-2016 წლებში, ხმაურის გამო, საპატრულო პოლიციის გამოძახების სტატისტიკა

გაგზავნილი წერილი

05 ივნისი, 2017

პასუხი

19 ივნისი, 2017


Full
Share:

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო - პასუხისგებაში მიცემულ პირთა ოდენობა, რომლებიც იმყოფებოდნენ პატიმრობაში 2014-2017 წლებში

გაგზავნილი წერილი

12 ივნისი, 2017

პასუხი

27 ივნისი, 2017


Full
Share:

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - 2014-2017 წლებში ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტიდან გახარჯული თანხების ოდენობა ბავშვთა ონკოლოგიის დიაგნოსტიკა/მკურნალობაზე

გაგზავნილი წერილი

14 თებერვალი, 2017

პასუხი

13 მარტი, 2017


Full
Share:
Page 1 of 1212345...10...Last »