ბოლო განახლება: 27 ივნისი, 2017

დიდუბის რაიონის გამგეობა - 2013-2017 წლებში, დიდუბის რაიონში, უფასო სასადილოების ბენეფიციართა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

11 აპრილი, 2017

პასუხი

21 აპრილი, 2017


Full
Share:

ვაკის რაიონის გამგეობა - 2013 – 2017 წლებში, ვაკის რაიონში, უფასო სასადილოების ბენეფიციართა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

11 აპრილი, 2017

პასუხი

25 აპრილი, 2017


Full
Share:

ისნის რაიონის გამგეობა - 2013-2017 წლებში უფასო სასადილოების ბენეფიციართა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

11 აპრილი, 2017

პასუხი

21 აპრილი, 2017


Full
Share:

კრწანისის რაიონის გამგეობა - 2013-2017 წლებში კრწანისის რაიონში უფასო სასადილოების ბენეფიციართა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

11 აპრილი, 2017

პასუხი

22 მაისი, 2017


Full
Share:

თბილისის მერია - “მილიონი ხის” პროექტის ფარგლებში დენდროლოგიურ პარკში დარგული ნერგების რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

21 მაისი, 2017

პასუხი

04 მაისი, 2017


Full
Share:

მთაწმინდის რაიონის გამგეობა - 2013-2017 წლებში (რაიონში) უფასო სასადილოების ბენეფიციართა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

11 აპრილი, 2017

პასუხი

28 აპრილი, 2017


Full
Share:

ნაძალადევის რაიონის გამგეობა - 2013-2017 წლებში (ნაძალადევის რაიონში) უფასო სასადილოების ბენეფიციართა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

11 აპრილი, 2017

პასუხი

27 აპრილი, 2017


Full
Share:

საბურთალოს რაიონის გამგეობა - 2013-2017 წლებში (რაიონში) უფასო სასადილოების ბენეფიციართა როდენობა

გაგზავნილი წერილი

11 აპრილი, 2017

პასუხი

24 აპრილი, 2017


Full
Share:

სამგორია რნ-ის გამგეობა - 2013-2017 წლებში (სამგორის რაიონში) უფასო სასადილოების ბენეფიციართა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

11 აპრილი, 2017

პასუხი

05 მაისი, 2017


Full
Share:

გლდანის რაიონის გამგეობა - 2013-2017 წლებში (რაიონში) უფასო სასადილოების ბენეფიციართა

გაგზავნილი წერილი

05 აპრილი, 2017

პასუხი

21 აპრილი, 2017


Full
Share:

თავდაცვის სამინისტრო - 2017 წლის იანვრის რეორგანიზაციის შედეგად გათავისუფლებულ პირთა შესახებ

გაგზავნილი წერილი

24 თებერვალი, 2017

პასუხი

02 მარტი, 2017


Full
Share:

ენერგეტიკის სამინისტრო, - 2007-2016 წლებში ექსპლოატაციაში შესული ელექტროსადგურები და მათი სიმძლავრეები

გაგზავნილი წერილი

28 აპრილი, 2017

პასუხი

11 მაისი, 2017


Full
Share:

ენერგეტიკის სამინისტრო, - 2008-2016 წლებში გაზიფიცირებული აბონენტების რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

13 აპრილი, 2017

პასუხი

21 აპრილი, 2017


Full
Share:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო - 2008 წლის აგვისტოს ომის სასკოლო სახელმძღვანელოებში ასახვა

გაგზავნილი წერილი

30 მაისი, 2017

პასუხი

18 აპრილი, 2017


Full
Share:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო - სკოლების რეაბილიტაციაზე დახარჯული თანხები

გაგზავნილი წერილი

13 აპრილი, 2017

პასუხი არ მიგვიღია...


Full
Share:

ქალაქ თბილისის მერია - თბილისის მერიის სსიპ-ებისა და ააიპ-ების 2016 წლის ბიუჯეტი

გაგზავნილი წერილი

09 მარტი, 2017

პასუხი

17 მარტი, 2017


Full
Share:

შინაგან საქმეთა სამინისტრო - დანაშაულის სტატისტიკა

გაგზავნილი წერილი

02 თებერვალი, 2017

პასუხი

14 თებერვალი, 2017


Full
Share:

შანაგან საქმეთა სამინისტრო - დანაშაულის სტატისტიკა

გაგზავნილი წერილი

23 იანვარი, 2017

პასუხი

21 თებერვალი, 2017


Full
Share:

შინაგან საქმეთა სამინისტრო - სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაფინანსება

გაგზავნილი წერილი

16 იანვარი, 2017

პასუხი

09 თებერვალი, 2017


Full
Share:

საქსტატი - ტურიზმის სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობა სექტორების მიხედვით

გაგზავნილი წერილი

11 იანვარი, 2017

პასუხი

20 იანვარი, 2017


Full
Share:

საგარეო საქმეთა სამინისტრო - საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული ეთნიკური წმენდის შესახებ

გაგზავნილი წერილი

10 იანვარი, 2017

პასუხი

17 თებერვალი, 2017


Full
Share:

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი - სამსახურებრივი ავტომობილები

გაგზავნილი წერილი

16 თებერვალი, 2017

პასუხი

22 თებერვალი, 2017


Full
Share:

საქართველოს პარლამენტი - მინისტრების დაბარება საკანონმდებლო ორგანოში

გაგზავნილი წერილი

24 იანვარი, 2017

პასუხი

22 თებერვალი, 2017


Full
Share:

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო - დევნილთა საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილება

გაგზავნილი წერილი

24 იანვარი, 2017

პასუხი

10 თებერვალი, 2017


Full
Share:

ენერგეტიკის სამინისტრო - სამსახურებრივი ავტომობილები, მათი შენახვა და მძღოლები

გაგზავნილი წერილი

16 თებერვალი, 2017

პასუხი

22 თებერვალი, 2017


Full
Share:
Page 1 of 1112345...10...Last »