ბოლო განახლება: 27 ოქტომბერი, 2017

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო - მუნიციპალიტეტების შესაძლო გაერთიანებასთან დაკავშირებით

გაგზავნილი წერილი

14 ივლისი, 2017

პასუხი

24 ივლისი, 2017


Full
Share:

საქართველოს უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო - 2014 წელს საქართველოს უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ბიუჯეტი, შრომის ანაზღაურების ფონდი და დასაქმებულთა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

07 სექტემბერი, 2017

პასუხი

20 სექტემბერი, 2017


Full
Share:

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - 2017 წლის აგვისტოს თვეში ხანძრების სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართულ პირებზე გაცემული პრემიები

გაგზავნილი წერილი

14 სექტემბერი, 2017

პასუხი

26 სექტემბერი, 2017


Full
Share:

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია - ცესკოს თავმჯდომარის ხელფასი, პრემია-დანამატი და სამივლინებო ხარჯები 2016-2017 წლებში

გაგზავნილი წერილი

18 აგვისტო, 2017

პასუხი

23 აგვისტო, 2017


Full
Share:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია - 2017წლის, იანვარი-ივლისი, შტატგარეშე თანამშრომელთა რაოდენობა, მათი შრომითი ანაზღაურება, პრემია, დანამატები

გაგზავნილი წერილი

31 ივლისი, 2017

პასუხი

18 აგვისტო, 2017


Full
Share:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია - 2013-2017 წლებში თბილისის მერიის საწვავისა და რბილი ავეჯის ხარჯები

გაგზავნილი წერილი

02 აგვისტო, 2017

პასუხი

08 აგვისტო, 2017


Full
Share:

ა(ა)იპ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო - 2014-2017 წლებში, ქ.თბილისში აშენებული და გარემონტებული საბავშვო ბაგა-ბაღების რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

11 აგვისტო, 2017

პასუხი

17 აგვისტო, 2017


Full
Share:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - ალექსანდრე ელისაშვილის ინიციატივები საკრებულოში 2014 წლიდან დღემდე

გაგზავნილი წერილი

14 ივლისი, 2017

პასუხი

26 ივლისი, 2017


Full
Share:

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო - 2017 წლის 28 მარტიდან 3 მაისის ჩათვლით, საქართველოს მოქალაქეების მიერ უვიზო მიმოსვლით სარგებლობის სტატისტიკა

გაგზავნილი წერილი

03 მაისი, 2017

პასუხი

16 მაისი, 2017


Full
Share:

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო - 2013-2016 წლებში, ხმაურის გამო, საპატრულო პოლიციის გამოძახების სტატისტიკა

გაგზავნილი წერილი

05 ივნისი, 2017

პასუხი

19 ივნისი, 2017


Full
Share:

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო - პასუხისგებაში მიცემულ პირთა ოდენობა, რომლებიც იმყოფებოდნენ პატიმრობაში 2014-2017 წლებში

გაგზავნილი წერილი

12 ივნისი, 2017

პასუხი

27 ივნისი, 2017


Full
Share:

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - 2014-2017 წლებში ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტიდან გახარჯული თანხების ოდენობა ბავშვთა ონკოლოგიის დიაგნოსტიკა/მკურნალობაზე

გაგზავნილი წერილი

14 თებერვალი, 2017

პასუხი

13 მარტი, 2017


Full
Share:

სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო - “აწარმოე საქართველოში” პროექტის ფარგლებში გახსნილ საწარმოთა, განხორციელებულ ინვესტიციათა და დასაქმებულთა ოდენობა

გაგზავნილი წერილი

02 მაისი, 2017

პასუხი

22 მაისი, 2017


Full
Share:

საქართველოს პარლამენტი - საკონსტიტუციო კომისიის ბიუჯეტი

გაგზავნილი წერილი

21 ივნისი, 2017

პასუხი

10 ივლისი, 2017


Full
Share:

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო - 2013 წლიდან დღემდე დევნილთა საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფისა და დაკანონების რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

15 ივნისი, 2017

პასუხი

26 ივნისი, 2017


Full
Share:

ენერგეტიკის სამინისტრო - 2008-2017 წლებში გაზიფიცირებაზე გამოყოფილი თანხების ოდენობა

გაგზავნილი წერილი

01 ივნისი, 2017

პასუხი

16 ივნისი, 2017


Full
Share:

დიდუბის რაიონის გამგეობა - 2013-2017 წლებში, დიდუბის რაიონში, უფასო სასადილოების ბენეფიციართა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

11 აპრილი, 2017

პასუხი

21 აპრილი, 2017


Full
Share:

ვაკის რაიონის გამგეობა - 2013 – 2017 წლებში, ვაკის რაიონში, უფასო სასადილოების ბენეფიციართა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

11 აპრილი, 2017

პასუხი

25 აპრილი, 2017


Full
Share:

ისნის რაიონის გამგეობა - 2013-2017 წლებში უფასო სასადილოების ბენეფიციართა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

11 აპრილი, 2017

პასუხი

21 აპრილი, 2017


Full
Share:

კრწანისის რაიონის გამგეობა - 2013-2017 წლებში კრწანისის რაიონში უფასო სასადილოების ბენეფიციართა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

11 აპრილი, 2017

პასუხი

22 მაისი, 2017


Full
Share:

თბილისის მერია - “მილიონი ხის” პროექტის ფარგლებში დენდროლოგიურ პარკში დარგული ნერგების რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

21 მაისი, 2017

პასუხი

04 მაისი, 2017


Full
Share:

მთაწმინდის რაიონის გამგეობა - 2013-2017 წლებში (რაიონში) უფასო სასადილოების ბენეფიციართა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

11 აპრილი, 2017

პასუხი

28 აპრილი, 2017


Full
Share:

ნაძალადევის რაიონის გამგეობა - 2013-2017 წლებში (ნაძალადევის რაიონში) უფასო სასადილოების ბენეფიციართა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

11 აპრილი, 2017

პასუხი

27 აპრილი, 2017


Full
Share:

საბურთალოს რაიონის გამგეობა - 2013-2017 წლებში (რაიონში) უფასო სასადილოების ბენეფიციართა როდენობა

გაგზავნილი წერილი

11 აპრილი, 2017

პასუხი

24 აპრილი, 2017


Full
Share:

სამგორია რნ-ის გამგეობა - 2013-2017 წლებში (სამგორის რაიონში) უფასო სასადილოების ბენეფიციართა რაოდენობა

გაგზავნილი წერილი

11 აპრილი, 2017

პასუხი

05 მაისი, 2017


Full
Share:
Page 1 of 1212345...10...Last »